การเปิดร้านสปาให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้าน ทั้งการมีความรู้ในด้านสปา การเรียนนวดสปา

การเปิดร้านสปาให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องมีการเตรียมควาRead More

นวดแผนไทย ก่อนนวดสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวด ต้องมีความเหมาะสมต่อการพักผ่อนและผ่อนคลาย

การนวดแผนไทยแบ่งออกเป็น 2 สายคือสายราชสำนักและสายเชลยศัRead More