องค์ประกอบน้ำมันหอมระเหยอัตลักษณ์ล้านนาต้นแบบที่มีคุณภาพ

องค์ประกอบน้ำมันหอมระเหยอัตลักษณ์ล้านนาต้นแบบที่มีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจของกลุ่มให้บริการสปาได้คัดเลือกน้ำมันหอมระเหยจากใบว่านสาวหลงเนื่องจากเป็นพืชหอมที่มีประวัติในการใช้ทางพื้นบ้านล้านนาเมื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบน้ำหอมระเหยอัตลักษณ์ล้านนาที่ใช้ผสมผสานอุปกรณ์สปาในการให้บริการนวดและการให้บริการในธุรกิจของสถานประกอบการสปาโดยว่านสาวหลงเป็นพืชที่มีใบและรากที่มีกลิ่นหอมจึงใช้เพื่อเตรียมน้ำมันหอมระเหยหรือเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์หลายชนิดตามความเชื่อพบว่า ว่านสาวหลงเป็นว่านที่ทรงคุณค่าทางเมตตามหานิยมสูงใช้ปลูกในบ้านเรือนเป็นเสน่ห์และสิริมงคลแก่สถานที่เหมาะสำหรับร้านค้าเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเรียกลูกค้าหากเอารากมาฝนผสมกับสีผึ้งทาปากหรือน้ำมันจันทาตัวทาผมหรือเพียงแต่เอารากถือติดตัวไปให้คนก็จะรักใคร่หลงใหลสามารถใช้เป็นน้ำหอมเพื่อจุดตะเกียงสร้างบรรยากาศภายในห้องหรือสถานบริการเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดตัว ซึ่งในปัจจุบัน มีจำหน่ายในร้านอุปกรณ์สปาทั่วไปค่ะ