การตรวจรักษาแบบแพทย์แผนไทยประยุกต์

การตรวจรักษาแบบแพทย์แผนไทยประยุกต์

ในการตรวจรักษาแบบแพทย์แผนไทยประยุกต์นั้น หลังจากตรวจพบว่าคนไข้เป็นโรคอะไรแล้ว ไม่ใช่ว่าแพทย์แผนไทยจะให้ยาทันที แต่หมอจะดูคนไข้ก่อนว่าตอนนี้ควรจะได้ยารักษาหรือยัง  อันดับแรกต้องปรับร่างกายของคนไข้ก่อนเราเรียกว่า ยาลดเพื่อให้คนไข้ถ่ายของเสียออกจากร่างกายก่อน เช่นยาระบาย ยาขับปัสสาวะอุปกรณ์สปาจากนั้นจึงให้ยารักษาเมื่ออาการดีขึ้นแล้วจึงตามด้วยยาบำรุงตัวอย่าง เช่นการรักษาของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการรักษาแพทย์ผสมผสานคนไข้มะเร็งตับจะได้รับยาเบญจอัมพฤกษ์และให้ยาต้มเป็นยาขับปัสวะ  แล้วเสริมด้วยยาบำรุงตับ ที่เรียกว่ายาตำรับบุญอมฤต ที่ช่วยให้ตับฟื้นตัวเร็วขึ้น  และมีความเชื่อว่ารากฐานของการนวดแผนโบราณจากประเทศอินเดีย โดยหมอชีวกโกมารภัจจ์แพทย์ประจำพระราชวงศ์ศากยะ และแพทย์ประจำพระองค์พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่มขึ้นในสมัยพุทธกาลนะคะ และได้แพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่ผมว่ามีการนวดกันเฉพาะในวังโดยจะนวดแต่พระเจ้าแผ่นดินหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะต่อมาจึงเริ่มเผยแพร่สู่บุคคลทั่วไปค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร.020-627711