การเลือกใช้วิธีอบตัวให้ตรงกับความต้องการและตรงกับจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

การเลือกใช้วิธีอบตัวให้ตรงกับความต้องการและตรงกับจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

การอบสมุนไพร  คือการอบตัวด้วยไอน้ำที่ได้จากการต้มสมุนไพร มีวิธีการบำบัดอย่างหนึ่งซึ่งเริ่มจากประสบการณ์การนั่งกระโจมของผู้หญิงหลังคลอด  โดยใช้ผ้าทำเป็นกระโจมหรือนั่งในซุ่มไก่ที่ปิดคลุมไว้มิดชิด  และมีหม้อต้มสมุนไพรซึ่งเดือด  ช่วยในการอบและสูดดมไอน้ำสมุนไพรได้   ผิวหนังได้สัมผัสไอน้ำด้วยช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น  ทำให้สดชื่นผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลจึงเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนทั่วไป  และเป็นที่นิยมมากในกิจการสปาเป็นส่วนใหญ่ สมุนไพรที่ใช้ในการอบก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการหาของแต่ละท้องถิ่น การนำเอาสมุนไพรสดเพื่อนำมาใช้ในการอบตู้อบสมุนไพร ไม่จำกัดชนิด  อาจเพิ่ม  หรือลดชนิดของสมุนไพรตามความต้องการ การใช้ประโยชน์และความยากง่ายในการจัดหาและเลือกใช้สมุนไพรแห้งก็ได้โดยยึดหลักสมุนไพรในการอบ 4 กลุ่มดังนี้