ประกอบการสปาและผู้ที่มีความรู้ด้านสปา

ประกอบการสปาและผู้ที่มีความรู้ด้านสปา

ประกอบการสปาและผู้ที่มีความรู้ด้านสปาผู้มีความรู้ด้านแพทย์แผนไทยเพื่อระดมความเห็นและให้ข้อมูลเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบอัตราของสปาภาคใต้ จากการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทำให้สามารถร่วมกันกำหนดกรอบอัตราของสปาประกอบการภาคใต้ต้นแบบของท้องถิ่นขึ้นได้ค่ะ ประกอบไปด้วย อุปกรณ์หลักๆด้านรูป จำพวก เตียงสปาตู้อบสมุนไพรเบาะนวดไทย หรือเตียงนวดไทยนั่นเองค่ะ ปัจจุบันในประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยที่ประเทศไทยนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่สวยงามมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นเอกลักษณ์และเป็นสิ่งดึงดูดน่าสนใจ